Blog

De toenemende uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, is een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde. De impact van deze klimaatverandering is steeds vaker voelbaar. Hete en droge periodes afgewisseld met heftige regenbuien zijn de nieuwe norm. Met grote problemen als overstromingen en misoogsten tot gevolg. Met de overstap van aardgas naar groene energie beperken we de CO2-uitstoot en proberen we het tij te keren.


Kansen voor iedereen: Woon Duurzaam is de eerste werkgever voor Iraanse Alireza

Alireza Derambakhsh is vier jaar geleden van Iran naar Nederland verhuisd. Woon Duurzaam gaf hem de kans om te leren en te werken te combineren en zijn eerste werkgever in Nederland te zijn.

Duurzame productie zonnepanelen Woon Duurzaam

Steeds meer huizen worden voorzien van zonnepanelen en dat is goed om te zien. Alleen staan we meestal niet stil bij hoe duurzaam de zonnepanelen zelf zijn.

De reis van founding father Rense van Dijk naar een duurzaam en gasloze woning

DEEL 3 De duurzame speeltuin voor innovatie en creativiteit: over hoe het duurzaam maken van je woning leuker, beter en makkelijker kan.

Klanten vertellen waarom ze voor Woon Duurzaam hebben gekozen

In een interview met Duurzaam Gebouwd en Rense van Dijk over de start van Woon Duurzaam en het gasloos maken van woningen, stond een leuk stuk over onze klant Charles Valent. Hij vertelt hierin waarom hij voor Woon Duurzaam heeft gekozen voor het gasloos maken van zijn woning.

De reis van founding father Rense van Dijk naar een gasloze woning met een warmtepomp

DEEL 2 Je moet er op kunnen vertrouwen: over hoe het gasloos maken van je woning met een warmtepomp leuker, beter en makkelijker kan.